Länder som omfattas av ESTA

Lista på samtliga länder som omfattas av inresetillståndet ESTA. (Visa Waiver Program) Det är de flesta länderna inom EU, dock ej samtliga. Värt att komma ihåg är att om man har dubbelt medborgarskap med Irak, Iran, Syrien och Sudan, omfattas man inte av inresetillståndet.

Sedan 2015 gäller också tillägget att har man rest till följande länder efter 1 mars 2011; Iran, Irak, Sudan, Somalia, Syrien eller Yemen (om det inte är diplomatisk eller militär angelägenhet) innefattas man inte heller av inresetillståndet.

 • Andorra
 • Australien
 • Belgien
 • Brunei
 • Chile
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Japan
 • Lettland
 • Lichtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Monaco
 • Nederländerna
 • Nya Zeeland
 • Norge
 • Portugal
 • San Marino
 • Schweiz
 • Singapore
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien*
 • Sverige
 • Sydkorea
 • Taiwan
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

* (England, Nordirland, Skottland och Wales)