Studera i USA

På de amerikanska universiteten kan du välja att studera på ett Undergraduate Program, vilket motsvarar en Bachelor’s Degree på 3 år, som i sin tur motsvarar en svensk kandidatexamen. Är detta för låg nivå kan du istället läsa på ett Postgraduate Program, vilket då motsvarar de svenska masterprogrammen på universiteten.
Om du inte har gymnasiekompetens, eller om du känner att det är för dyrt att läsa på universitet i USA, så kan du läsa dina första två år på ett så kallat Community College för att få en Associate Degree. Poängen för denna utbildningen kan du sedan ta med dig till ett amerikanskt universitet om du vill läsa två år till och ta en Bachelor’s Degree där. Många som bara vill iväg och pröva på att plugga i USA läser 1-2 terminer på just Community College och börjar sedan på ett svenskt universitet. Denna mellannivå kan vara ett bekvämt sätt att pröva på livet i USA.

Om du kanske redan studerar på en universitetsutbildning i Sverige och bara vill läsa en eller två terminer på universitet så finns det ett så kallat Study Abroad-program där du läser valbara kurser. Kravet för att läsa det är gymnasiekompetens och i vissa fall 1-2 års högskole- eller universitetsstudier. Ditt universitet kanske har samarbete med ERASMUS och då kan du få stipendium, betalda kursavgifter och annan support.


Språkkrav för studier i USA

Oftast räcker det med VG i betyg i Engelska A + B från gymnasiet. Har man inte det så kan man skriva ett IELTS-test genom något av folkuniversiteten i Sverige eller göra ett TOEFL-test online.
Kolla upp med skolan du söker till vilka krav just de har!

Finansiera dina studier utomlands

De vanligaste utbildningarna är oftast godkända av CSN medan det kan variera mer för de mindre vanliga. Att låna både till levnadskostnader, flygresa, försäkring och skolavgiften, även kallad tuition-fee på engelska, är något man får göra av CSN om utbildningen är godkänd av dem. Hör med CSN ifall just din utbildning är godkänd och därmed studiemedelsberättigad.

Läs mer